Man op bergtop, open voor het nieuwe
Changemakers gezocht! We leven, zoals Jan Rotmans het zo treffend omschrijft, niet alleen in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Transitie is aan de orde van de dag. En dat is niet voor niets! Oude vormen hebben hun houdbaarheidsdatum bereikt. Er gaat van alles schuren en wringen. We hebben nu changemakers nodig die de signalen serieus nemen en op zoek gaan nieuwe vormen die beter bij deze tijd en deze omstandigheden passen. De oproep tot verandering