Wat is leiderschap?

Leiderschap gaat, in tegenstelling tot wat velen denken, niet over ‘de baas zijn’. Wisselende omstandigheden vragen om verschillende acties en kwaliteiten. Wanneer dit je eigen leven betreft spreken we van persoonlijk leiderschap. Is er sprake van invloed op anderen dan spreken we over leiderschap. Meer complexe omstandigheden vragen een telkens meer ontwikkeld leiderschap, passend bij de situatie. Deze ontwikkelingsspiraal houdt nooit op.
Omdat omstandigheden in de tijd veranderen, zullen wij ons telkens moeten aanpassen. Dat geldt voor ons als persoon, maar ook voor de structuren die we hebben ontwikkeld. Er komt telkens een moment dat we uit ons jasje gegroeid zijn en dat we de status quo moeten doorbreken om ons op een gezonde manier verder te kunnen ontwikkelen.

Wat zou jij willen of moeten veranderen om ruimte te maken voor een gezonde toekomst?

In de maatschappij zijn leiders dus vaak vernieuwers, changemakers. De volgers hebben vertrouwen in degene die voorop gaat en raken zodanig geïnspireerd dat ook zij die richting ingaan.
Om mensen mee te krijgen en de verandering te volbrengen zijn verschillende kwaliteiten nodig. Het ontwikkelen van deze kwaliteiten, leiderschapsontwikkeling, vergt aandacht, tijd en vooral bewustzijn. Sommige kwaliteiten liggen zelfs lijnrecht tegenover elkaar, waardoor spanningsvelden ontstaan. Het goed leren omgaan met deze spanningsvelden biedt prachtige kansen om je leiderschap naar een nieuw niveau te tillen.

Ben jij een changemaker? Welke kwaliteiten heb je nodig om de mogelijkheden die je ziet te bereiken?

Coaching op leiderschapsontwikkeling

In de coaching help ik je in eerste instantie bewust te worden wat tot nu toe onbewust was. Als je herkent waaróm je in bepaalde situaties doet wat je doet, heb je ook daadwerkelijk een keuze en krijg je meer invloed op lastige omstandigheden. Je kan de regie terugpakken op vlakken waar je nu frustratie voelt en de stappen zetten naar de resultaten die je graag wilt zien. Vanuit de casus die jij inbrengt gaan we onderzoeken hoe jij de diverse leiderschapscompetenties en jouw persoonlijke, unieke talenten in kan zetten op het moment dat die nodig zijn.

Wat zou jij graag anders zien? Waar zou jij graag meer invloed op willen hebben?

Iedereen heeft daarbij ook zijn kwetsbare plekken. Wanneer we onder druk staan, ons leven wordt ingewikkelder, maken die dat we in ons valkuilgedrag kunnen vervallen. Hoe sneller je deze oude, niet effectieve patronen kan herkennen en loslaten, des te meer ruimte je hebt om te creëren en te innoveren. Elke neergaande spiraal kan je op die manier omzetten naar een opwaartse beweging.
Met de kennis en ervaring die je in je persoonlijke proces hebt opgedaan kan je ook anderen een gezonde en inspirerende omgeving bieden om te groeien en mooie resultaten neer te zetten.

Heb jij zicht op jouw blinde vlekken? Weet je waar jouw kracht zit én ken je jouw valkuilen?

Wanneer jij je potentieel voor leiderschap optimaal wilt benutten kan inzicht in jouw drijfveren, talenten én valkuilen daaraan bijdragen. Een assessment met de ODC biedt hiervoor een helder kompas.

De Reis van de Held

‘The Hero’s Journey’ is de naam die Joseph Campbell gaf aan de telkens terugkerende cyclus van gebeurtenissen in onze levens, die we herkennen in alle verhalen ter wereld. Zo leven wij ook allen ons eigen verhaal. De omstandigheden dagen ons uit, zoals de held in elk verhaal uitgedaagd wordt. Wij zijn zelf die held of heldin.
Eigenlijk begint elk verhaal op het moment dat de held uit zijn jasje is gegroeid, zonder dit misschien bewust te zijn. De status quo móet doorbroken worden. Niet zelden is er moed voor nodig om het avontuur aan te gaan,  alle weerstand te overwinnen en de testen onderweg te overleven. Elke held kent angst. De moed zit in het accepteren van die angst, en toch de sprong te wagen.

Welk avontuur ligt er op jou te wachten? Waar ben je bang voor?

We ontwikkelen ons, in steeds een nieuwe reis, aan de hand van alle uitdagingen en leren steeds complexere situaties aan te kunnen. Zo kunnen we, via persoonlijk leiderschap, groeien naar leiderschap. De kwaliteit om anderen voor te gaan, zodat zij kunnen volgen.

Leiderschap vergt zeer diverse competenties, die vaak ook nog eens tegengesteld aan elkaar zijn. Zakelijkheid en bezieling, creativiteit en focus, samenwerkend opbouwen, maar soms ook hard ergens in moeten snijden, om maar een aantal paradoxen te noemen.

Al deze kwaliteiten hebben hun eigen plek in de cyclus, worden op een bepaald moment ‘getest’. Zowel in de persoonlijke coaching als in de 2-daagse workshop Kompas voor Leiderschap werken we met de cyclus van de Reis van de Held als leiderschapscirkel, door Manfred van Doorn uitgewerkt tot de Double Healix (zie afbeelding).

Welke kwaliteiten horen van nature bij jou en bij welke voel je je minder op je gemak?

Teams

Ieder heeft zijn unieke talenten. Daar ben je echt goed in, daar word je heel blij van, het kost je geen energie. Als je dáár je tijd en energie in steekt, dan kom je het verst. Het is dus belangrijk om te weten wat dat voor jou is!
Andere taken kan je het beste aan een ander overlaten, aan iemand die daar weer zijn unieke talent in heeft. Zo vorm je een optimaal team van mensen die elkaar aanvullen en samen tot bijzondere resultaten kunnen komen.

Waar ben jij echt goed in en kost je totaal geen energie?
Wat kan je beter aan anderen overlaten?

Net als een persoon ontwikkelt ook een team zich. Elke fase van team-ontwikkeling vraagt een andere vorm van leiderschap, om een ander accent op de aanwezige rollen en om andere competenties. Ook hier geldt weer hoe meer je je dat bewust bent, hoe meer je bewuste keuzes kan maken en regie hebt over de resultaten.

In welke fase van team-ontwikkeling zit jouw team?
Wat vraagt dat van jou en van de verschillende teamleden?

Wanneer je een nieuw team wil samenstellen, een team zelfsturend wil laten zijn of met je team iets nieuws wil neerzetten, heb je de handvatten nodig om dit proces vorm te geven. Ook kan het zijn dat je samen in een neergaande spiraal bent beland en de energie en bevlogenheid weglekt. Uiteindelijk zal dat je ook effectiviteit en productiviteit gaan kosten. Met het coachen van je team kan ik jullie de handvatten, inspiratie en de nodige ondersteuning geven.

Jullie hebben allemaal je persoonlijke drijfveren, je talenten en valkuilen die in het gezamenlijke proces een rol spelen.
Om hier zicht op te krijgen kan een ODC team assessment waardevol zijn.