Connecting the dots looking backwards

Ieder heeft zijn levensverhaal, wat terwijl het zich vormt steeds meer duidelijk maakt waarom je doet wat je doet. Zoals Steve Jobs zei: ”You can only connect the dots looking backwards”.

Ik ben Ineke Bueno en van jongs af aan heb ik vaak het gevoel gehad dat ik terecht was gekomen in een spel wat niet bij me paste. Met spelregels die iedereen vanzelfsprekend vond , maar waarbij ik me telkens afvroeg wat eigenlijk het doel van het spel was.

Ik belandde in een spagaat. Ik wilde graag samen waarde toevoegen, ervaringen delen, in verbinding zijn. Maar om een rol te mogen spelen, moest ik me vaak zodanig conformeren dat ik dingen moest gaan doen die niet meer bij mij pasten. De status quo was immers prima zoals die was? Daar had iedereen zo hard aan gewerkt om die te bereiken, dus ik moest vooral niet met voorstellen komen om een andere richting in te slaan. De boodschap die ik impliciet kreeg was maar al te vaak: denk vooral niet zelf na, maar doe gewoon wat wij zeggen.

De rebel in mij

En dan staat er al snel in mij een rebel op en ben ik de luis in de pels. Zo heb ik met menige baas in de clinch gelegen omdat ik lastige vragen stelde en me niet kon neerleggen bij domweg uitvoeren wat er werd gevraagd. Kortom, een autoriteitsprobleem is mij niet vreemd. Omdat ik deze energie echter niet in goede banen kon leiden, niet op een effectieve manier kon inzetten, heeft het me lange tijd behalve een berg sappige anekdotes weinig opgeleverd en vooral veel gekost.

De trigger die in mij de rebel wakker maakt gaat veelal over hoe er met mensen wordt omgegaan. Is wat we doen werkelijk mens-waardig, met respect en met oog voor het potentieel en de waarde van iedereen. Of worden mensen tot dingen of cijfers gereduceerd omdat dit economisch, politiek of om andere redenen makkelijker is. De kloof tussen de schoonheid die ik zie in de natuur, waar de mens deel van is, en de manier waarop we in de dagelijkse praktijk zo vaak met de planeet, met elkaar en met onszelf omgaan, gaat me aan het hart.

Van rebellie naar leiderschap

Steeds komt er een moment waarop de pijn zo groot wordt, dat ik wel in actie móet komen. Maar in actie komen wil nog niet zeggen dat die actie ook effectief is. Om meer positieve impact te kunnen hebben ben ik me gaan verdiepen in leiderschap en ben ik mijn coaching steeds meer gaan richten op het ondersteunen van anderen in het ontwikkelen van hun leiderschap. Dit vanuit de gedachte dat ik meer kan bereiken door zoveel mogelijk anderen te ondersteunen bij het neerzetten van mooie en effectieve projecten, dan dat ik me zelf richt op het vormgeven van één project.

De meeste energie krijg ik van de (potentiële) leiders die eigenwijs durven zijn, die de frustraties die ze hebben om willen zetten in daden die de wereld een stukje kunnen verbeteren en daar de handvatten voor zoeken. Ik noem ze changemakers.
Het zijn deze changemakers die goede vernieuwende ideeën hebben, maar in hun eigen omgeving tegen veel weerstand aanlopen. Afstand nemen van deze oude omgeving maakt hen vaak eenzaam, ze gaan het dan alleen doen. Menigeen voelt zich als een roepende in de woestijn, terwijl dit niet nodig hoeft te zijn.

Als leiderschapscoach kan ik degenen die de moed hebben om voor hun waarden en ideeën te gaan staan inspiratie en handvatten geven. Hiermee kunnen zij groeien tot de krachtige leider die ze binnen hun speelveld willen zijn en de impact hebben die ze voor ogen hebben. Hiermee ontwikkelen zij niet alleen zichzelf, maar in belangrijke mate ook hun omgeving. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do!

Introductiegesprek aanvragen

Vraag hier gratis een telefonisch introductiegesprek aan.