Draagkracht en draaglast

Ieder mens heeft zijn eigen unieke talenten, een natuurlijk potentieel. Je voelt het direct wanneer je van daaruit leeft en werkt. Je wordt er blij van, je bent er echt goed in en je krijgt er energie van. Alles klopt!
Echter, wanneer we onder druk komen te staan, alles wat ons zo vertrouwd was minder vanzelfsprekend wordt, belanden we vaak vanuit dat gevoel van kracht ineens in de kramp. We zijn niet meer ontspannen, maar juist gespannen, we gaan ook heel ander gedrag vertonen. En juist dát gedrag brengt ons maar al te vaak verder van huis, het is niet effectief.

Als dit van korte duur is, is dat geen probleem. Maar als dit structureel gebeurt lopen we het risico onszelf uit te putten. Terwijl we juist extra zouden moeten presteren voelen we onze veerkracht afnemen. Op een gegeven moment wordt onze draaglast groter dan onze draagkracht.

Als dit het geval is worden we over het algemeen gewaarschuwd door ons lichaam. Het geeft ons signalen dat we moeten bijsturen. We krijgen pijn in rug, hoofd, schouders, maag, worden vaker ziek, slapen slecht, hebben last van vermoeidheid, etc. Wanneer we hier niet naar luisteren worden de klachten steeds een stukje erger, tot we ze niet meer kunnen negeren.

Hoe eerder we de signalen kunnen ‘lezen’ en serieus nemen, hoe sneller we zullen herstellen.

Coaching op veerkracht

De coaching zal gericht zijn op herstel (curatief) en op meer bewust kunnen kiezen voor gezond gedrag (educatief). Door in dit proces te leren wat je nodig hebt om je beter te verhouden tot de omstandigheden, zal je ook in de toekomst lastige situaties beter het hoofd kunnen bieden. Je leert als het ware ‘in het oog van de orkaan’ te kunnen stappen als dat nodig is. Van daaruit kan je op een gezonde, effectieve manier handelen, zonder dat het onnodig energie vraagt of je meesleept in emoties. Meer regie en grip, minder kramp en stress.

Om goed te kunnen herstellen zal je oefeningen krijgen die je gemakkelijk thuis kan doen. Denk hierbij aan het goed leren gebruiken van je ademhaling, hartcoherentie en mindfulness. Deze vaardigheden integreren in je dagelijks ritme geeft een stevig fundament, niet alleen voor nu, maar voor je hele leven.

Om echt een duurzame balans en weer een hoog energieniveau te bereiken is het nodig om je huidige gedragspatronen eens goed onder de loep te nemen, te leren herkennen wat daar niet effectief in is. Onder druk laten we vaak gedrag zien wat ontstaan is vanuit overlevingsmechanismen. En juist door dit oude gedrag houden we de ongewenste situatie in stand. Soms lijkt het op korte termijn te helpen, maar op de lange termijn raken we steeds verder van huis.

In de coaching leer je dit steeds sneller herkennen en bewust te kiezen voor een aanpak die past bij wie jij bent, bij jouw natuurlijke talenten. Het leuke hiervan is dat je hier ook juist heel goed in bent en dat je er blij van wordt. Door deze andere aanpak realiseer je tegelijk dat waar je zo naar verlangt in je leven.

Reis van de Held

‘The Hero’s Journey’ is de naam die Joseph Campbell gaf aan de telkens terugkerende cyclus van gebeurtenissen in onze levens, die we herkennen in alle verhalen ter wereld. Als mensen máken wij verhalen, wij leven allen ons eigen verhaal. De omstandigheden dagen ons uit, zoals de held in elk verhaal uitgedaagd wordt. Wij zijn zelf die held of heldin.
Niet zelden is er moed voor nodig om een nieuw avontuur aan te gaan en de obstakels te overwinnen. Elke held kent angst. De moed zit in het accepteren van die angst, en het toch aan te gaan.

In elke fase van de reis wordt een andere kwaliteit van ons gevraagd. Zo ontwikkelen we ons stap voor stap, steeds in meer complexe omstandigheden. Het zijn de natuurlijke principes van het leven die we in de Reis van de Held herkennen. Ze geven ons troost en houvast. Door ze terug te zien in het verhaal kunnen we beter begrijpen wat er op bepaalde momenten met óns gebeurt. In de verhalen van bijvoorbeeld filmfragmenten en muziek vinden we een bron van inspiratie en herkenning voor ons eigen leven.

In een groep van 6 tot 10 deelnemers zullen we werken met de cyclus van de Reis van de Held, die je een inspirerende kijk biedt op jouw persoonlijke verhaal. Ook zal je naar huis gaan met nieuwe handvatten om lastige situaties het hoofd te bieden en uiteraard met veel mooie verhalen.